Latar Belakang: 1 Latar Belakang: 2 Latar Belakang: 3 
Tema: Biru dan Hijau Tema: Biru dan Hijau Tema: Merah Tema: Hijau
Text: Tambah BesarText: AsalText: Tambah Kecil
 BM  | EN
 
 
 
 
Kemaskini Pada: 20 Ogos 2022
Versi 8.3.0
 
KETUA PEGAWAI MAKLUMAT KERAJAAN (GCIO) PERANAN GCIO PenerKETUA PEGAWAI MAKLUMAT KERAJAAN (GCIO) PERANAN GCIO Pener

KETUA PEGAWAI MAKLUMAT KERAJAAN (GCIO)

 

PERANAN GCIO

 

Peneraju Perubahan melalui Penjajaran Pelan Strategik ICT (ISP) Sektor Awam dengan keperluan Pelan Pembangunan Nasional

 

Memacu Perancangan Strategik ICT Sektor Awam; dan

 

Mengukuh tadbir urus ICT Sektor Awam.

 

 

 

2. Peneraju dalam Pengukuhan Dasar, Standard dan Amalan Terbaik Global

 

Memacu pemakaian (adoption) Enterprise Architecture (EA) dalam Sektor Awam;

 

Memacu kesesuaian peraturan/dasar/standard/amalan terbaik dalam pelaksanaan Kerajaan Elektronik; dan

 

Memacu pelaksanaan perkhidmatan gunasama ICT (ICT shared services) dalam Sektor Awam.

 

 

3. Peneraju Penggalakan Pembudayaan ICT (ICT Acculturation) dalam Sistem Penyampaian Perkhidmatan Sektor Awam.

 

Memacu hala tuju penjajaran program ICT Sektor Awam.

 

 

 

4. Peneraju Inovasi melalui Aplikasi Kerajaan Elektronik, Infrastruktur dan Keselamatan ICT

 

Mengenal pasti perkhidmatan generasi baru (new generation services); dan

 

Memacu perkongsian maklumat ke arah perkhidmatan cross-agency.