Job Vacancy


LEMBAGA PELABUHAN RAJANG
SIBU

NOTIS JAWATAN KOSONG

Lembaga Pelabuhan Rajang (LPR) mempelawa permohonan daripada warganegara Malaysia yang bermastautin di Sarawak dan memiliki kelayakan dan syarat-syarat perlantikan bagi mengisi kekosongan untuk jawatan Pegawai Keselamatan Gred KP41 (Sementara)


A.

1.

Jawatan

:

PEGAWAI KESELAMATAN

 

2.

Klasifikasi

:

PERKHIDMATAN KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM

 

3.

Kumpulan Perkhidmatan

:

PENGURUSAN DAN PROFESSIONAL

 

4.

Gred dan Jadual :

 

 

 

 

Jadual gaji Max – Min Gred KP41

:

RM1,912.00 – RM8,647.00

 

 

 

 

 

 

5.

Syarat Lantikan

:

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-

 

 

 

 

(a)

Warganegara Malaysia;

 

 

 

 

(b)

Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;

 

 

 

 

(c)

(i)

Ijazah sarjana muda yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;
((Gaji permulaan ialah pada gred KP41: RM1,912.00); atau

 

 

 

 

 

(ii)

Ijazah sarjana muda kepujian yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada gred KP41: RM2,116.00); atau

 

 

 

 

 

(iii)

Bekas Penolong Penguasa polis Diraja Malaysia atau Kapten Angkatan Tentera Malaysia atau yang setaraf dengannya dan telah disahkan dalam jawatan tersebut serta mempunyai rekod perkhidmatan yang baik;
(Gaji permulaan ialah pada gred KP41: RM1,912.00); atau

 

 

 

 

(d)

Mempunyai syarat-syarat ukuran fizikal dan pancaindera seperti berikut:

 

 

 

 

(i)

Tinggi sekurang-kurangnya 1.57 m bagi lelaki dan 1.53 m bagi wanita tanpa sepatu;

 

 

 

 

(ii)

Berat badan sekurang-kurangnya 48kg bagi lelaki dan 46kg bagi wanita;

 

 

 

 

(iii)

Mempunyai ukuran dada yang biasa sekurang-kurangnya 79 cm dan semasa menarik nafas 84 cm (lelaki sahaja)

 

 

 

 

(iv)

Lulus dalam ujian penglihatan bagi mata kiri dan kanan yang diuji berasingan dengan ketetapan V/6/9 tanpa menggunakan cermin mata; dan

 

 

 

 

(v)

Pengecaman warna dan pendengaran yang tidak cacat.

 

 

 

dan

(e)

lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

 

6.

Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan

:

Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong Pegawai Keselamatan adalah layak dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat secara lantikan ke jawatan Pegawai Keselamatan Gred KP41, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:-

 

 

 

 

(a)

(i)

Mempunyai kelayakan di (c) di atas; atau

 

 

 

 

 

(ii)

Lulus Peperiksaan Khas; dan

 

 

 

 

(b)

Berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.

 

7.

Taraf Jawatan

:

Sementara / Tetap

 

Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan-perkhidmatan di atas adalah tertakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuatkuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa.

Borang permohonan boleh didapati dari pejabat Lembaga Pelabuhan Rajang, Sibu dan Sarikei atau di laman web rasmi LPR di www.rajangport.gov.my.  Borang yang telah lengkap diisi dalam satu salinan hendaklah dikembalikan kepada Pengurus Besar, Lembaga Pelabuhan Rajang,    96000   Sibu  selewat-lewatnya   pada    atau   sebelum   25 November 2015.  Sila sertakan sesalinan sijil kelayakan yang berkaitan dan sekeping gambar berukuran passport.  Hanya permohonan yang layak sahaja akan disenarai pendek.  Sekiranya pemohon tidak dihubungi dalam masa tiga (3) bulan dari tarikh tutup, maka permohonan tersebut dianggap tidak berjaya.

 

PENGURUS BESAR
LEMBAGA PELABUHAN RAJANG

 

Please download the following PDF file for detail:

Vacancy Notice.pdf


Please download the following Application Form to apply the vacancy:

Application Form.pdf