Job Vacancy


LEMBAGA PELABUHAN RAJANG
SIBU

NOTIS JAWATAN KOSONG

Pemohon-pemohon lelaki yang sihat tubuh badan dan berumur 18 hingga 40 tahun adalah dipelawa untuk memenuhi kekosongan bagi jawatan Pekerja Pelabuhan (Kontrak) selama 12 bulan.  Pemohon yang berpengalaman dan memiliki lesen memandu kelas D/E/E1/E2/F/G/H/I yang dikeluarkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ)/*kecuali lesen memandu dalam tempoh percubaan (P) adalah digalakkan untuk memohon.  Pekerja Pelabuhan (Kontrak) akan dibayar gaji pokok sebanyak RM30.39 sehari.  Selain itu, mereka juga akan dibayar elaun-elaun seperti berikut:

  • (a) Insentif Wilayah sebanyak RM6.51 sehari;
  • (b) Imbuhan Tetap Khidmat Awam sebanyak RM3.12 sehari;
  • (c) Imbuhan Tetap Perumahan sebanyak RM180.00 sebulan (dikira secara prorate mengikut jumlah hari bekerja);
  • (d) Elaun tanej untuk pengendalian kargo menurut kadar yang ditentukan oleh pihak Lembaga;
  • (e)Elaun lebih masa jika dikehendaki untuk bekerja lebih masa menurut kadar yang ditetapkan.

 

Tugas dan tanggungjawab;

Menjalankan tugas-tugas pemunggahan kargo konvensional dan kargo berkontena ke atas/dari kapal yang berlabuh di dermaga di Lembaga Pelabuhan Rajang.

Borang permohonan boleh didapati dari pejabat Lembaga Pelabuhan Rajang Sibu dan Sarikei atau di laman sesawang rasmi LPR di www.rajangport.gov.my.  Borang yang telah lengkap diisi dalam satu (1) salinan hendaklah dikembalikan kepada Pengurus Besar, Lembaga Pelabuhan Rajang, 96000 Sibu selewat-lewatnya pada atau sebelum 06 April 2015.  Sila sertakan bersama satu (1) salinan sijil kelayakan yang berkaitan dan sekeping gambar berukuran passport.  Hanya pemohon yang berkelayakan sahaja akan disenarai pendek.  Sekiranya pemohon tidak dihubungi dalam masa sebulan dari tarikh tutup, maka permohonan tersebeut dianggap tidak berjaya.

 

PENGURUS BESAR
LEMBAGA PELABUHAN RAJANG


Please download the following PDF file for detail:

Vacancy Notice.pdf


Please download the following Application Form to apply the vacancy:

Application Form.pdf