Client Charter Achievement Quarterly Report

Client Charter Achievement Quarterly Report


Year   2019

OPERATION

Menjanjikan pergerakan perkhidmatan berikut untuk setiap pengguna:

Bil.

Piagam Pelanggan

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

July

Aug

Sept

Oct

Nov

Dec

A.

Proses penghantaran keluar(Delivery)
i. Kontena -15 minit 
ii. Kargo - 15 minit

 

89%

100%

 

89%

100%

 

89%

100%

 

88%

100%

 

88%

100%

 

88%

100%

 

89%

100%

 

89%

100%

 

89%

100%

 

88%

100%

 

88%

100%

 

88%

100%

B.

Pemeriksaan Keselamatan
i. Kontena -3 minit 
ii. Kargo - 5 minit

 

100%

100%

 

100%

100%

 

100%

100%

 

100%

100%

 

100%

100%

 

100%

100%

 

100%

100%

 

100%

100%

 

100%

100%

 

100%

100%

 

100%

100%

 

100%

100%

C.

Mempastikan masa pusingan kapal adalah singkat, dengan mengendalikan: 
(i)Kontena tidak kurang daripada 15 teus/ gang sejam (menggunakan kren). 
(ii) 90 tan kargo berpalet/gang sejam minima.
(iii) Kargo am sebanyak 30 tan/gang sejam minima.

 

 

96%

 

100%

94%

 

 

96%

 

100%

94%

 

 

96%

 

100%

94%

 

 

98%

 

100%

95%

 

 

98%

 

100%

95%

 

 

98%

 

100%

95%

 

 

96%

 

100%

94%

 

 

96%

 

100%

94%

 

 

96%

 

100%

94%

 

 

98%

 

100%

95%

 

 

98%

 

100%

95%

 

 

98%

 

100%

95%

D.

Menyediakan sekurang-kurangnya 3 kumpulan/gang kerja dalam syif pertama dan kedua dan dua kumpulan/gang kerja dalam syif ketiga.

 

100%

 

100%

 

100%

 

100%

 

100%

 

100%

 

100%

 

100%

 

100%

 

100%

 

100%

 

100%

E.

Mempastikan purata penggunaan dermaga yang optima berpandukan piagam industri.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 

FINANCE

Mengamalkan pengurusan yang dibolehsuaikan sperti berikut:

Bil.

Piagam Pelanggan

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

July

Aug

Sept

Oct

Nov

Dec

A.

Menyediakan kemudahan kredit kepada pelanggan yang layak.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

B.

Menyediakan perkhidmatan kaunter “R, S & D Billing”selari dengan waktu operasi.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

C.

Menyediakan “R, S & D bill”dan "Convoy Note" dalam masa 5 minit bagi setiap “Delivery Order”yang didapati lengkap dan betul oleh Jabatan Kewangan Lembaga ini :

(i) Bagi pelanggan tunai - apabila bayaran penuh sudah dibuat.

(ii) Bagi pelanggan kredit dengan kredit yang mencukupi.

 

 

79%

 

 

79%

 

 

79%

 

 

82%

 

 

82%

 

 

82%

 

 

79%

 

 

79%

 

 

79%

 

 

82%

 

 

82%

 

 

82%

D.

Menyediakan bil-bil perkapalan tidak melebihi 21 hari selepas kapal berlepas.

93%

93%

93%

92%

92%

92%

93%

93%

93%

92%

92%

92%

E.

Menjanjikan pembayaran dalam masa 14 hari untuk bil-bil yang disahkan betul.

93%

93%

93%

92%

92%

92%

92%

92%

92%

90%

90%

90%

 

FEEDBACK RESPONSE TIME

Bil.

Piagam Pelanggan

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

July

Aug

Sept

Oct

Nov

Dec

A.

Every feedback will be replied within three (3) to seven (7) working days (not including feedback receiving day).

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 

 

B.

All complaints will be replied within fourteen (14) days.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%